Start Tjänster Granskning

Granskning

I många verksamheter krävs granskningar i olika uppdrag och projekt. Granskning är ett viktigt verktyg för att få ett bra samspel mellan människa, teknik och organisation.

Vi arbetar som oberoende granskare för flera myndigheter och företag. Våra uppdrag inom detta område kan innebära att utveckla granskningsplan, granskningskriterier samt att genomföra granskningen.
Exempel på granskningar:

  • Organisationsförändringar
  • Valideringsplaner
  • Riktlinjer för användargränssnitt
  • Designstrategier
  • Arbetsmiljö
  • Arbetstidsschema
140