Start Om oss Aktuellt MTO Säkerhet deltog vid IAEA:s konferens om kärnkraftssäkerhet

MTO Säkerhet deltog vid IAEA:s konferens om kärnkraftssäkerhet

MTO Säkerhet var inbjudna att delta i FNs atomenergiorgan IAEAs konferens om kärkraftssäkerhet i Wien den 21-25 juni. MTO Säkerhet bidrog med ett paper med titeln ” Safety Culture Work in Other High Risk Organizations” och talade om sina erfarenheter och arbetssätt kring arbete med säkerhetskultur inom bl.a. försvarsmakten och flygsektorn. Mer information om konferensen finns på IAEAs hemsida.